IRODASZER WEBÁRUHÁZ
bf-pay Credit Cards

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

A jelen ÁSZF tartalmazza az IRON Kft. online termékkiválasztására vonatkozó feltételeit az alábbiak szerint:

I. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti az IRON Kft. 

Cégnév: Iron Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Rövidített cégnév: Iron Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-7.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9.

Adószám: 10457850-2-15​

Cégjegyzékszám: 15-09-060616

Statisztikai számjel: 10457850-4762-113-15

Kiállító Hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Cégbíróság

                              4400  Nyíregyháza, Toldi utca 2.  telefon: +36 42 523 800

Közösségi adószám: HU10457850

Bankszámlaszám: 61200412 10046917

IBAN szám: HU83 6120 0412 1004 6917 0000 0000

Számlavezető pénzintézet neve: Polgári Bank

Weboldal: iron.hu

E-mail: ironkft@gmail.com

Elektronikus ügyfélszolgálat: ironkft@gmail.com

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 42 421 167

a továbbiakban: „Iron”  iron.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

Az iron.hu weboldalon az Iron bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termékleírás tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett termék kínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó a termék kínálat alapján állíthatja össze azt a kosarat, amely tartalmazza az Iron által házhoz szállítandó, vagy a vásárló által az üzletben átveendő termékeket. A kosár összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után az Iron - amennyiben azok a termékkínálatában elérhetők - a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A kiszállítás kérése helyett a Felhasználó dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket az üzletben veszi át. (“AKTA” Nyomtatványbolt; 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-7.) A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor (vagy az üzletben való átvételkor) érvényes árának ismeretében dönthet arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem  kerül  átvételre, úgy az Iron  szolgáltatási  díjat  nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szervezetek veszik igénybe, úgy a Kosár Megjegyzés rovatánál kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

 

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az Iron jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani.  Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt az iron.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a kosarat összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén az Iron e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

III. Regisztráció

A Felhasználó előzetes regisztráció nélkül is jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló kosár összeállítására.

Az Iron a kosár összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül az Iron eladási ajánlatának, azt ugyanis az Iron a kiszállításkor (bolti átvételkor) teszi meg a Felhasználó részére.

 

IV. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

Az iron.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője az Iron, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az Iron, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

Tárhely szolgáltató: Bere-Net Kft. H-4400 Nyíregyháza, István utca 6.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat az Iron-hoz: ironkft@gmail.com

 

V. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 

VI. A Szolgáltatás elérhetősége

Az Iron a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát az Iron telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor az Iron mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

Az Iron fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza az iron.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Az Iron igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét Magyarországon. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

Megfelelő - e-mailen keresztül történő - tájékoztatást követően az Iron bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását - akár részlegesen is - beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszolgálásra kerülnek.

 

VII. Felelősség

Annak ellenére, hogy az Iron megtesz minden tőle elvárhatót az iron.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. Az Iron nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Iron pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Az Iron különösen nem felel az alábbiakért:

A jelen pont rendelkezései nem érintik az Iron tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

VIII. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi Nyilatkozatban találhatóak, mely az iron.hu weboldalon érhető el.

 

IX. Irányár, költségek

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek

kiszállítása kori vagy bolti átvételkori (Felhasználónak történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek az iron.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. A weboldalon látható irányárak megegyeznek vagy alacsonyabbak az Iron üzletében lévő termékek aznapi, azaz megtekintéskori áraival.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az Általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák.

 

Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, az Iron a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni az Iron részére.

A kiszállítás díjai és módjai a Szállítási információk menüpont alatt találhatók.

 

X. A kosár összeállítása, termékek elérhetősége, helyettesítő termékek

A kosár az iron.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A kosár összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

Az iron.hu honlapon bemutatott termékek köre eltérhet az üzletben található választéktól, a termékek rendelkezésre állása (ideértve a kiszállítás kori elérhetőséget is) az adott beszállító, importőr partner raktárkészletétől is függ, ezért az Iron nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Az egyes termékek adatlapján feltüntetett, a készlet mennyiségére és elérhetőségére vonatkozó információk (Rendelhető, Kifutó) tájékoztató jellegűek. A "Rendelhető" megjegyzés azt jelenti, hogy a termék adott pillanatban csak a jelzett mennyiségben van készleten, de további beszerzése nincs korlátozva. Így későbbi szállítása lehetséges. A "Kifutó" megjegyzés azt jelenti, hogy a termék a jelzett készleten felül már nem elérhető és a jövőben sem lesz az.

Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Felhasználó számára álljanak rendelkezésre, az Iron -nak jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Felhasználó mennyi egyedi árucikkeket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Felhasználó nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit az Iron által meghatározott felső határ enged.

Ha a Felhasználó által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor szállításkor az Iron mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más termékeket ajánljon fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Felhasználó megrendeléséhez. A helyettesítő termék ára, kiszerelése és márkája eltérhet a Felhasználó által kiválasztott termék árától, kiszerelésétől és márkájától. Átadáskor ezeket a helyettesítő termékeket láthatóan elkülönítik a Felhasználó által kiválasztott többi terméktől.

 

XI. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban az Iron és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor vagy bolti átvételkor az Iron által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem az Iron egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. a Felhasználó összeállítja, leadja a megrendelést, a kosár tartalmának elküldésével (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
 2. az Iron automatikus visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről (III. pont 2. bekezdés)
 3. az Iron házhoz szállítja a termékeket vagy bolti átvételt biztosít (XV. pont)
 4. az Iron tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 5. ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re  vonatkozóan  az  adásvételi  szerződést  meg  kívánja  kötni.  Az  így  létrejövő
 6. szerződést az Iron által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az Iron nem iktat.

 

XII. A Felhasználó megrendelésének feladása, módosítása vagy törlése

1. Válasszon terméket! - Válasszon terméket a legördülő "Mi van a polcon?" menüből vagy csak a termék nevének keresőbe való beírásával! (Az egyes termékek melletti fotók illusztrációk! A termék képe a valóságban ettől eltérhet!)

A "nyomtatványok" polcon található termékek közül a jogszabályokban rögzített módon néhány szigorú számadásúnak minősül! (számlák, egyszerűsített számlák, nyugták) Ezek megrendelése esetén minden esetben adó azonosítást kérünk! Ennek módja, hogy cégek és vállalkozások az Adóhivatal vagy Cégbíróság által hitelesített okmányok és a megrendelést konkrétan feladó személy adóazonosító számát igazoló kártya másolatát elektronikus úton (e-mail, fax) az ügyfélszolgálatra eljuttatják. (23/2014.(VI.30) NGM rendelet)

Helyezze a kosárba, majd kattintson a jobb felső sarokban található "Kosár tartalma" bokszban található kosár ikonra!

2. Adja meg a rendelés adatait! - Először ellenőrizze kosara tartalmát. Továbblépés után adja meg a szállítási és fizetési módot!

3. Ellenőrizze az adatokat! - Az "összegzés" fázisában ellenőrizze a megadott adatokat, valamint a kosár tartalmát!  

4. Megrendelés rögzítése - A "Megrendelés leadása" gombra való kattintással Ön rögzíti a vásárlást.

5. Visszaigazolás - Webáruházunk azonnal visszaigazolja Önnek a megrendelés rögzítését. A rendelés feldolgozása után pedig munkatársunk tájékoztatja Önt e-mail formájában a kiszállításról.

Rendelés módosítása, törlése:

A megrendelés adatait, a kosár tartalmát még a megrendelés véglegesítése előtt módosíthatja a vásárló. A rendelés elküldése előtt módosítható a kosár tartalma, a szállítási és fizetési módok, vásárló adatai is, ehhez a megfelelő elnevezésű sorra kell kattintani a megrendelőlapon.

A kosár tartalmánál a mennyiség módosításához a mennyiség mezőben kell átírni a megrendelni kívánt mennyiséget, illetve a sor végén található piros ikonnal törölheti a terméket a listából.

A megrendelés rögzítését követően is lehetősége van vásárlóinknak a rendelés adatainak módosítására, ebben az esetben kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy kérését küldje el az ironkft@gmail.com e-mail címre.

 

XIII. Átadás-átvétel

 - Az Iron a munkanapokon 8:00-16:00 idősávban beérkezett rendelésekre a készleten lévő termékek szállítását olyan módon vállalja hogy a csomagot (csomagokat) 5 munkanapon belül (a rendelés kézhezvételétől számítva) a szállítást végző partnernek (Magyar Posta vagy GLS Futárszolgálat) átadja.
 - A készleten nem lévő termékek szállítását az Iron egyedi visszaigazolása szerint vállalja. Az Iron beszállító partnereivel szoros együttműködésben törekszik arra, hogy a kiszállítás észszerű határidő alatt megtörténjen.

Az Iron a szállítás indításáról minden esetben e-mail formájában értesíti a Vevőt.
A termékek kiszállítását munkanapokon 7-18 óra közötti idősávban vállalja. Az ettől eltérő időpontban való kiszállítást az Iron egyedi visszaigazolás alapján, külön térítés ellenében vállalhatja.

Házhozszállítás esetén:

Az Iron az áru kiszállítására külső szolgáltatót bíz meg, aki gazdaságilag elkülönül a Szolgáltatótól és e tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.

A termékek az iron.hu honlapon történő megrendelésekor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a házhozszállítás alkalmas számára.

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén az Iron nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Többszintes ház esetén az iron.hu honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző futárszolgálati alkalmazott köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) az Iron és szállító partnere a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

Az Iron köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállíttassa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket az Iron nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a kiszállító alkalmazottjának kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a szállító a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Ha a Felhasználó által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, a szállító köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy az áru hol és milyen feltételek mellett vehető át illetve a Felhasználó kapcsolatba léphet a telefonos ügyfélszolgálattal az újbóli kiszállítás érdekében.

Szállítási díjak:

Házhoz szállítás díja:

 - 20 kg-ig  2.100,- forint/csomag

 - 20 - 30 kg  2.700,- forint/csomag

 - 30 - 40 kg  6.100,- forint/csomag szállítási költséget felszámolva szállítunk.

Utánvét további díja:

 - 50.000,- forint alatt ingyenes!

 - 50.001,- - 100.000,- forint áruérték között 1.000,- forint/címzett

 - 100.001,- - 150.000,- forint áruérték között 1.200,- forint/címzett

 - 150.001,- forint felett az áru értékének 0,8%-a címzettenként.

Postán maradó küldemény szállítás díja:

- 20 kg-ig  1.700,- forint/csomag

 - 20 - 30 kg  2.100,- forint/csomag

 - 30 - 40 kg  5.400,- forint/csomag szállítási költséget felszámolva szállítunk.

Fizetés kizárólag bankkártyás vagy banki előreutalással!

Postai csomagautomata szállítás díja:

- 10 kg-ig  1.600,- forint/csomag

Fizetés kizárólag bankkártyás vagy banki előreutalással!

PostaPont Partner szállítás díja:

- 10 kg-ig  1.900,- forint/csomag

Fizetés kizárólag bankkártyás vagy banki előreutalással!

Csomagolás:

A megrendelt árut csomagolva szállítjuk. A csomagolás a szállító partner (MPL) előírásainak megfelelő méretű és tömegű. A csomagolás díjtalan.

Speciális csomagolási igény esetén (túlméret, túlsúly) a szállító partner árszabása szerint díjat számítunk fel!

Bolti átvétel esetén:

Vásárlóinknak lehetősége van a megrendelt terméket az Iron nyíregyházi üzletében személyesen átvenni.

AKTA Nyomtatványbolt - 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9.

Nyitva: Hétköznapokon 8.30 - 15.30

Ebben az esetben természetesen szállítási díjat nem kerül felszámításra, a csomag ellenértékét készpénzben vagy bankkártyával kell kifizetni.

Felhasználónak az átvételhez magával kell hoznia a termékkiválasztáskor kapott nyilvántartási számot, a személyazonosságát igazoló okmányt.

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a termékeket átadó Iron munkavállalónak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, az Iron munkavállaló a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el az Iron munkavállaló akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Az Iron köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket az Iron nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

 

XIV. A fizetés

Átutalás előre: Az Iron a Vásárlónak a megrendelés visszaigazolását követően átutalásos számlát állít ki és ezt díjbekérő formájában megküldi a Vevőnek e-mailben, amelynek Vevő nyolc (8) napon belüli kiegyenlítésére köteles. A díjbekérőn (számlán) meghatározott ellenérték a díjbekérőben (számlában) meghatározott bankszámlán történő jóváírást követő 2 munkanapon belül az Iron köteles a termék kiszállítására, ha a termék raktárkészleten van.

Bankkártyás fizetés:

VÁSÁRLÁS AZ OTP-SIMPLEPAY ONLINE ÁTUTALÁSI RENDSZERÉVEL

Biztonságos bankkártyás fizetés az OTP Bank SimplePay rendszerén keresztül.

A tranzakció a Vevőnek INGYENES, a szolgáltatásért az Iron fizet. Ami még nagyon fontos, a kártya adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem lesznek rögzítve, így is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

A vásárlás folyamata:

A webáruházban a vásárlási folyamat során:

1.  A „Fizetés” gombra kattintva a Vevő átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót

2.  A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét!

3.  A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

4.  A fizetés eredményéről a Vevő e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítják az Iron oldalára.

Az így fizettet rendeléseket Az ÁSZF-ben foglaltak szerint az Iron csomagolja és átadja a szállítást végző cégnek.

Az OTP SimplePay rendszere 4 féle kártyát tud elfogadni. Visa, Visa ElectronMasterCard és a MasterCard Maestro, American Express.

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben az Iron képes elfogadni.

A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben a Vevő kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kártya kibocsátó banknál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén visszakapja a pénzt.

Ha a Felhasználó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a kérését, a vásárlástól eláll, vagy a kiszállított termékeket végül nem veszi át, az összeg – az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően - legkésőbb 20 munkanapon belül az Iron a Vevő részére visszautalja. Ehhez az Iron a Vevőtől emailben bekérheti a Vevő bankszámla számát és a számlatulajdonos nevét.

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor az Iron a termékeket leszállítja, vagy amikor az bolti átvételre sor kerülne, az Iron nem adja át a termékeket.

Utánvét:

Kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben fizetendő, a számlát az Iron papír alapon nyomtatva, a csomagba helyezi a Vevő részére.

Készpénz: Vásárlónak lehetősége van a megrendelt terméket az Iron nyíregyházi üzletében személyesen átvenni. (AKTA Nyomtatványbolt - 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9. Nyitva: Hétköznapokon 8.30 - 15.30) Az áru ellenértékét készpénzben vagy bankkártyával kell kifizetni.

 

XV. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

A 45/2014. Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól értelmében:

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni vagy a már leadott, de még az Iron által nem teljesített megrendelést lemondani, töröltetni. Ez utóbbit teheti emailben, postai levélben vagy a megrendelés pontos adatainak ismeretében, az Iron telefonos ügyfélszolgálatánál. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét, a szállítás időpontjában megtagadja, úgy a szállítási díjat nem kell megfizetnie. A visszautasított termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról illetve előrefizetés (bankkártya, előreutalás) esetén az Iron azt a Felhasználó által megadott bankszámlára haladéktalanul visszautalja.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke(ke)t az Iron részére saját költségén visszajuttatni.

Az Iron köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, amennyiben a fizetés már megtörtént. Az  Iron mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja e jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén, továbbá lezárt csomagolású számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél (pl. CD, DVD), ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek, emellett benyújtási határidőhöz kötött nyomtatványoknál.

Az elállási jog a 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

 

XVI. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás- átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy az Iron levelezési címére küldött levél útján (az Iron elérhetőségeit a XVIII. pont tartalmazza), továbbá személyesen az üzletben megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XVIII. pontban (az Iron elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. Az Iron a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, az Iron a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Az Iron székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u 2.

Telefon: +3642 420-180; 416-074; 311-544, Fax.: +3642 311-750

e-mail: bekelteto@szabkam.hu

Az Iron kötelezi magát, hogy a Békéltető Testülettel maradéktalanul együttműködik a vitás esetek megoldása érdekében.

 

Vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az Iron kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 2. és 3. függelék tartalmazza.

 

XVII. Vegyes rendelkezések

Az iron.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadók.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén az Iron nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

Az Iron a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagja, s mint ilyen magára nézve kötelezőnek ismeri el az MKK Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex a következő linken érhető el:

 http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/az-mkik-etikai-kodexe-2009

 

XVIII. Az Iron elérhetőségei

Telefon+36 42 421 157

Telefon/Fax+36 42 421 167

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 7:30-15:30

E-mail: ironkft@gmail.com

Skype: iron.kft

Web: iron.hu

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9.  (Akta Nyomtatványbolt)


A jelen ÁSZF 2017. június 1-jén lép hatályba.

Utolsó módosítás: 2023. június 27.

 

1.sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

 

A Vásárló 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Kivéve zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek, hang-, illetve képfelvétel (CD és DVD lemezek), számítógépes szoftver esetében.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Iron nem köteles megtéríteni.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XVIII. pontjában megjelölt címek (Iron Kft.; 4401 Nyíregyháza, Pf.: 204.. vagy  ironkft@gmail.com) valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Az  Iron mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit az Iron viseli.

Amennyiben az árut a Vásárló már átvette, akkor köteles a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az Iron vagy az átvételre jogosult meghatalmazott személy részére. Az Iron pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Iron Kft. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 204.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

2.sz. Függelék

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

Az Iron hibás teljesítése esetén Ön az Iron-nal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Iron-nal szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Iron nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

        2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető

 

      3. Jótállás

Milyen esetben élhet a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján az Iron jótállásra köteles. A kötelező jótállás az alábbi termékekre terjed ki.

 1. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 2. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 3. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 4. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 5. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 6. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 7. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

 8. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

 9. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

 10. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

 11. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

 12. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

 13. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

 14. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

 15. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett;

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Iron vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetés szerűen nem használhatta.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint az Iron székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor az Iron-nak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, 

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Iron-nak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Iron részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Iron köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Iron köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az Iron költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Iron köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Iron köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény
Iron részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - az Iron köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Iron köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Iron, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Iron nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Mikor mentesül az Iron a jótállási kötelezettsége alól?

Az Iron jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

JÓTÁLLÁSI JEGY